دوشنبه 10 مهر 1402
Untitled Document

طرح توجیهی و فنی و اقتصادی اجرای سیستم کشت آویزان (Hanging )

                                                   بسمه تعالی

 

مجری طرح: مهندس مسعود جولانی

 

مـــــــقـــــدمــــــــــــــه:

کشت بدون خاک توت فرنگی درحال حاضر در بیشتر گلخانه ها در گلدان های 7 لیتری و 10 لیتری که روی زمین قرار گرفته اند یا روی سکوهای 70 تا 90 ســانتی متری از سطح زمین که از مواد نگه دارنده ای که خنثی می باشند مانند پرلیت و کوکوپیت و پوکه که با در صد متفاوتی با هم مخلوط می گردند استفاده می شود،داخل هر گلدان 3 الی 4 بوته کشـت می گردد و متوسط تراکم 17-12 بوته در هر متر مربع می باشد و در سالهای جدید استـفاده از کیسه های کاشت مرسوم گردیده ، که روی بلوکهای بتنی یا سکو قرار گرفته و به لحاظ هـزینه اولیه کمتر و تراکم بالاتری برخوردار می باشند ولی به دلیل اینکه بـوته داخل کیسـه مــی باشد مدیریت می باشد و معایبی وجود دارد از قبیل:تهویه در منطقه ریشه کم می باشد،تعـــــداد دفعات آبیاری کم-گرفتگی نوار آبیاری حجم ریشه زیاد و کیسه شبیه کنف میگردد.مدیریت آفات بیماری به سختی صورت می پذیردو...

روش دیگر کشت در لوله های پی وی سی می باشد که به لحاظ مدیریتی تقریباً شبیه گروبگ بوده ،نوع دیگر سیستم کشت به صورت آویزان می باشد که کیسه های کشت را در ارتفاع 70/1 سانتی متری به فاصله آکس به آکس 55 سانتی متری از یکدیگر با تراکم 28 بوته در متر مربع کشت مـی کنند که تقریباًاز همه روشها موفق تر می باشد ولی این سیستم هم دارای معایبی مـی باشد کـه از جمله مسائل مربوط به تهویه در ریشه و گرفتگی نوارهای آبیاری و مدیریت سخت شکل ظاهـری ونواقص ناودانی ها ،هزینه کارگری بالا و شدت نور در پائین کمتر میشود،با توجه به تـجربه علمی و عملی و تحقیقات به عمل آمده به این نتیجه رسیدیم که سیستم آویزان یکی از بهتــرین روشهای موجود در دنیا می باشد که در حال حاضر در کشورهائی از قبیل هلند، اسپانیا، آمریـــکا ، ترکیه و استرالیا انجام می پذیرد و فقط تفاوت در ساختار کشت می باشد . کشورهائی مانند هلند بیشتر در گلدان اقدام به کشت می کنند و در اسپانیا بیشتر در کیسه های کشت یا پی وی سی شــبیه کارتن پلاست و نحوه مدیریت متفاوت می باشد،طرح ارائه شده شامل سیستم کشت آویزان در گـلدان می باشد که مزایای زیادی نسبت به روشهای قبلی دارد که از جمله می توان به تهویه داخل بستر بهـترصورت می پذیرد. استفاده از لوله های آبیاری روی بستر جدا کننده برگ از میوه ،هــزیـنه کارگری کمتر، مدیریت آسانتر و به لحاظ شکل ظاهری مناسب و امکان مکانیزه کردن گلخانه راحــت تر می گردد.با توجه به گلدانهای جداگانه کشت می گردد.از این گلدانها در همه جا می توان استفـاده نمود و ناودانی ها امکان استفاده از سیستم برگشـــتی را مهیا می سازند. با توجه بـه اینکه سـیســتم کشت به سازه آویزان می گردد از فضای زیر گلخانه به نحو احـسن می توان استـفاده نمود و در آخر اینکه یکی از سیستمهای کشت روز دنیا می باشد که عملکرد قابل قبولی دارد.

مشخصات فنی سیستم کشت آویزان:

شامل ناودانی هائی جهت نگهداشت گلدانها یا گروبگ و تخلیه زه آب آنها در طول گلخانه به فاصـله آکس به آکس 75-50 سانتی متراز یکدیگر قرار گرفته اند و درانتـها یا اواســط ناودانی ،لوله هـا و اتصالات تخلیه آب قرار گرفته اند، این ناودانی ها از جنس پی وی سی ،پلــی پروپین یا گالـوانیـزه استاتیک شده می باشد ،در کشور هلند این ناودانی ها از چــند لایه تشکیل شـــده اند پلی استر پوــشش دهی 20 میکرو زیمنس،پرایمر7میکرو زیمنسس فولاد 5/0-6/0-7/0-8/0-میلی متر.پـرایمر 7میکرو زیمنس یا از پوشش پلی اتیلین به جای پلی استر استفاده گردد. در کشور اسپانیا از ناودان گرانیــــت پوشش پلی پروپان اســتر استفاده می گردد،نوع ناودانهای اسـتفاده شده در این طرح از جنس پی وی سی یا گالوانیزه گرممی باشد که که به عــرض 20 سانتی متر و ارتفاع 8سانتی متر با لبه خــم 2سانتی متر و عمق زه آب 6سانتی متر می باشد و طول آن متفاوت می باشد که بالای 3متر می باشد این ناودانیها در طول به وسیله چسب و برچ به هم چـسبیده می شوند.

گلدانها از جنس مواد پلاستــیکی دسته اول یا دوم می باشد که به طول 50 سانتـــی متر و عرض 20سانتی متر و ارتفاع 13 سانتی متر دارای نقطه تخلیه آب و پایه گلدان و گرده در قسمت بالای گلدان که ساقه میوه توت فرنگی آسیب نبیند که روی ناودانی قرار می گیرد.

کابلهای نگه دارنده که جهت آویزان کردن ناودانی به سازه گلخانه در نظر گرفته شده است و اینکه حداقل سایه اندازی را داشته باشد.

نگه دارنده ناودانی که به زنجیر و کابلهای نگه دارنده وصل می گردد و اطــراف ناودانی ها را احاطه کرده اند.

میله جدا کننده برگ از میوه که باعث می گردد برگ از میوه جدا گردد و بـرگها را به وسط گلــدان هدایت می کنند  و میوه بر وسط راهروها قرار گرفته تا نور بیـشتـری را دریافت کنند.

شاسی و قلاب نگه دارنده کابــلهای نگه دارنده و زنــجیر که به ســازه گلخانه مــتصل می باشد.

شاسی در ارتفاع 40 سانتی متر از سطح زمین که زیر سیستم آویزان قرار دارد که ناودانی و گلدانـها روی آن قرار گرفته و در زیر آن لوله های آب گرم قرار گرفته اند که به عنوان شاسی عمل می نمایند.

نحوه اجرای سیستم کشت بدین صورت می باشد که پس از نصب ناودانـی ها و مونــتاژ آن اقدام به آویزان کردن آنها از سازه می نمائیم و پس از آن گلدانها را بعد از کشــت روی آن قرار می دهیم در زیر هر کدام از ناودانی ها یک ردیف شاسی که به عنوان لوله آب گــرم نیــز می باشد در ارتــفاع 40سانتی متراز سطح زمین قرار گرفته می شود که ناودانیها روی آن قرار می گیرند و گلدانها داخـل آن که به عنوان سیستم کشت دوم می باشد.

نحوه کشت توت فرنگی در این سیستم بعد از مهیا بودن تمام شرایط که بعداً توضیح داده می شــود بدین صورت می باشد که بعد از تهیه نشاء  مرغوب که دارای شرایط خاص مـی باشـد توــسط کارگر اقدام به کشت آنها درون گلدان نموده که داخل هر گلدان 8الی 9 بوته قرار می گیــرد،تاریـخ کشت در منطقه کرج برای رقم کاماروسو 15 مهر ماه می باشد.

اگر بتوانیم قبل از کشت در گلدان به صورت مصنوعی بوته ها را به مدت 256 ساعت سرما بدهیــم بلافاصله بعد ازکشت اقدام به گرم نمودن گلخانه نموده تا بوته ها رشد نموده و هر چـه سریعتر تغییر فاز رویشی به زایشی را بدهند ولی اگر نتوان این کار را انــجام داد به صورت طبیعی به مدت 256 ساعت دمای 5-2 درجه سانتی گراد باید بوتــه سرما دیده شود.در حالـــت اول زودتر می توان به مرحله تولید رسید ، در مرحــله دوم شــرایط محــیطی خیلی تعـــین کننده می باشــد ، بوته کاماروسو حداکثر بعد از کاشت اگر ریـشه دار باشد ظرف مدت 85-70 روز در ایران و در اروپا 70-63 روز سرما دیده باشد، به مرحله تولید می رسد (اگر تمام شـرایط مهیا باشد عوامل موثر بر تولید)

حدود یک سوم تولید اقتصادی را می توان قبل از پایان اسـفند ماه وارد بازار نمود و حدود دو سوم تولید دیگر بعد از اسفند ماه می باشد.

در اسفند ماه بعد از تهیه نشاء سرما دیده اقدام به کشت در گلدانها زیر ناودانیها نموده که با توجه به اینکه شدت نور زیاد می گردد و شرایط در زیر ناودانیها برای بوته ها مــهیا می باشـد دمای پائین 17-14 درجه سانتی گراد میزان نور کم و 10000 لوکس و... بوته ها شروع به گل دهی می نماینــد و رشد رویشی در این روند تا اواسط تیر ماه ادامه یابد و در اواسط تیرماه که سیستم آویزان بالائـی میوه آن تمام شد اقدام به خارج نمودن گلدان بالائی از گلخانه نموده و گلدانهای زیر ناودانـیهـا که به مرحله زایشی وارد شده اند را در ناودانی بالا قرار داده و بعد از هرس و گلگیری در اواخر مهــر ماه شروع به تولید میوه گردد که این روند ادامه پیدا می کند در نتیجه در طول حدود 9-8 ماه از سال تولید توت فرنگی داریم.

تکنولوژی ومیزان تولید توت فرنگی :

تکنولوژی به کار رفته در این سیستم بسته به شرایط و تجهیزات و نوع سازه متفاوت میباشد که این خود بسیار نکته تعین کننده ای در تولید محصول در طول سال می باشد، هرچه عوامل مـحیطی در داخل گلخانه کنترل شده باشد و تجهیزات مهیا باشد و سازه مشخصات لازم برای این نوع سـیستم داشته باشد می توان نتیجه مطلوبی گرفت و این عامل تعین کننده می باشد.

مثلاً  عوامل موثر بر تولید که شامل دما، رطوبت، نور و تهویه می باشند هر کدام در این مسیر کمـک کننده می باشد، اگر در گلخانه ای مثلاً یکی از عوامل مانند دما، کنترل نگردد در واقـع نوع سیـستم کشت آویزان از عملکرد خوبی برخوردار نخواهد بود و می تواند به مراتب بدتـــر ازسیـــستمهای مــتداول گردد.وقتی ما صحبت از یک تکنولوژی و فن آوری در تولید می نمائیم باید تمام عوامل در اختیار و مهیا باشد تا بتوان نتیجه مطلوبی گرفت.

میزان تولید با توجه به نکته های بالا در شرایط مطلوب با تراکم 21 بوته در متر مربع از هر بوته 300 گرم در ایران و در اروپا 1200- 700 می باشد و در هر متر مربع در ایران 12 کیــلوگرم می باشد که این عدد می تواند با مدیریت صحیح به مراتب بالا تر باشد.

تجهیزات وتا سیسات عمومی وعوامل مهم تعین کننده :

مشخصات فنی سازه گلخانه باید به نحوی باشد تا در هر متر مربع سطح زمیــن ســازه تحــمل بار محصول 45 کیلوگرم را داشته باشد،در هر متر مربع سطح زمین بار تاسیسات 15 کیلوگرم در هر متر مربع سطح زمین بار برف 20 کیلوگرم،در هر متر مربع سطح سقف بار باد 120 کیلومتــر بر سـاعت حداقل ارتفاع تا زیر ناودانی 5/3 متر به بالا باید باشد.

واحد آبیاری برای دو نوع کشت باید طراحی شده باشد ، سیستم خنک کننده باید بتواند دمای 24 درجه سانتی گراد را در گرمترین روز سال تامین کند و رطوبت و دما عامل تعــین کننده در تولیــد محصول می باشد ، درکل مشخصات تجهیزات و تاسیسات عمومی به طور کلی در طرح آمده که بـه پیوست می باشد.

پتانسیل تولید در بازار و میزان تقاضا :

یکی از عوامل تعین کننده و موارد مهم در تولید توت فرنگی در گلخانه زمان تولید میوه می باشد که از مهر ماه تا اسفند ماه می باشد که میانگین قیمت توت فرنگی هرکیلوگرم90000هزار ريال می باشـد و میزان تقاضا زیاد می باشد و به لحاظ هزینه های تمام شده قابل مقایسه با کشت بهاره نمی باشــد، بازار اصلی این نوع محصول لوکس بیشتر در شمال تهران و میوه فروشیهای لوکس و شیرینی فروشی ها و بازارهای تره بارمی باشد، و در اروپا این محصول را فریز می کنند و از عصاره و پودر آن استفاده می کنند.

مربای آن نیز در فرآوری تولید می گردد، از اواسط اردیبهشت ماه به بعد قیمت این محصول به شدت کاهش یافته و عملاً قیمت فروش با قیمت تمام شده تفاوتی ندارد و در نقــطه سر به سری به سر می برد و علت آن تولید توت فرنگی در فضای باز که در سنندج و گرگان و جیرفت تولــید میباشد،  عوامل دیگر از جمله واردات این محصول در قیمت و تقاضا در بازار دخالت دارد، پتانســیل تولید در ایران بسیار زیاد می باشد و هنوز در ارتباط با کاهش هزینه های تولید و افزایش تراکم و اســـتفاده بهینه از گلخانه و ارتقاء دانش فنی کاری انجام نشده است و پیش بینی می گردد پس از حل مسائل و مشکلات تولید و پائین آوردن قیمت فروش توت فرنگی و بالا بردن عملکرد در واحد سطح می توان این میوه را عامه پسند نمود و بتوان در سبد کالا های اساسی در میوه جات قرار داد و همه مـردم از این میوه استفاده نمود تا بتوان در صد تقاضا را در بازار از مرز 20%  بالاتر برد و مسلماً با توجه بــه خواص بالای این محصول می تواند در این جایگاه قرار گیرد.

این توجیه مالی بر اساس مشخصات سازه با تحمل بار 45 کیلوگرم در متر مربع می باشد.با در نظر گرفتن سود ویژه در این نوع سیسـتم می توان نتیجه گرفت طی دو سال تمام هزینه های مربوط به این سیستم بر خواهد گشت و در 8سال آینده بر اساس استهلاک 10 ساله و با در نظر گرفتن این موضوع که هزینه های جاری این نوع کشت در بالاترین وضعیت در نظر گرفته شده  با یک مدیریت صحیح و بالا بردن دانش فنی  هزیــــنه های تولــید را 30%و عمــلکرد هر بوته را از 300 گرم در هر بوته به700 گرم رسانیــد.

آنچه در این طرح مهم و حائز اهمیت می باشد این موضوع است که این نوع سیستم کشت یــکی از بهترین انواع سیستم کشت در دنیا می باشد که شما می توانید در هر زمانی از بالا و پائیـن گلــخانه خود حداکثر استفاده را بنمائید و آنچه به آن احتیاج داریم تا عملکرد و سود ویژه را افزایـش دهــیم ارتقاءدانش فنی و مدیریت صحیح و نشاء مرغوب می باشد که با این توجیه می توان عملکردی معادل 1200-700 گرم در هر بوته را تولید نمود.لازم به ذکر است ما در حال حاضر این طرح را بر اساس بالاترین شرایط هزینه ای وکمتــرین مـقدار تولید و پایین ترین قیمت متوسط در نظر گرفته ایم تا درصد ریســک را کــاهــش دهــیــم.

با در نظر گرفتن تاریخ کشت توت فرنگـی رقم کـــامـــاروســــو که در  مهــر مــی باشــد گلخانه تا قبل از این تاریخ باید تمام شرایط که در طرح آمده را داشته باشــد و شاسی ها و ناودانی و سیستم کشت اجراء شده باشد و حداکثر در این تاریخ اقدام به کشت نمـوده.عملیات اجرائی نصب ناودانی ها و گلدانها در اوایل شهریور ماه شروع شده و ظرف مدت 15 روز باید به پایان برسد.

طبق جدول زمانبندی در اواسط تیرماه باید نسبت به اجرای شاسی پائین اقدام نمود و اگر سازه به لحاظ استحکام مشکل دارد آن را اصلاح نمود و تجهیزات و کمبودهای موجود در گلخانه را برطرف نموده و با توجه به انواع مختلف سازه ها و تجهیزات جدول زمانبندی و عملیات اجرائی به تـفکیک اعلام می گردد.

محاسن و مزایای سیستم کشت آویزان و مقایسه آن با سیستمهای کشت متداول

سیستم کشت متداول

سیستم کشت آویزان (2دوره کشت)

عملکرد در واحد سطح 5-3 کیلوگرم در متر مربع

عملکرد در واحد سطح 15-12 کیلوگرم در متر مربع

تراکم در واحد سطح 17-12 بوته در متر مربع

تراکم در واحد سطح در مجموع 42 بوته در متر مربع

طول دوره تولید محصول 5-4 ماه در سال

طول دوره تولید محصول 9-8 ماه از سال

هزینه تولید یک کیلو گرم توت فرنگی 39000ريال

هزینه تولید یک کیلوگرم توت فرنگی حدود 51600ريال

تهویه پائین تر و در نتیجه کیفیت میوه پائین تر

تهویه بالا تر در نتیجه میوه با کیفیت بهتر تولید می گردد

هزینه انرژی گرمائی بالاتر است

نور و گرما به نحو احسن انجام می شود

 

هزینه انرژی گرمائی کاهش می یابد

در طول سال یک کشت انجام می گردد

استفاده بهینه از فضای گلخانه ودو کشت در سال

مصرف کود بالاتر است

مصرف کود و سموم کاهش می یابد

استفاده از سیستم باز و ریختن محلول

غذایی

استفاده از سیستم برگشتی و استفاده مجدد از محلول غذایی

میانگین قیمت محصول  45000ريال

میانگین قیمت محصول حدود  65000ريال

سودویژه برای هر kg توت فرنگی 6000ريال

سود ویژه  برای هر kg توت فرنگی13350ریال

درآمد حاصل از فروش درهر  m2 229500 ریا

درآمد حاصل از فروش در هر m2 780000 ریال

سود ویژه در هر متر مربع 30600 ریال

سود ویژه در هر متر مربع  160000 ریال

 

 

توجیه اقتصادی ومالی تولید توت فرنگی به روش آویزان:

برآوردهزینه:

هزینه های جاری سالانه برای هر هزار متر گلخانه

                                            سیستم کشت آویزان               سیستم کشت متداول

ریال   70000000

ریال 173000000

کارکنان دائم و حقوق و دستمزد و هزینه تولید نشاء

10000000ریال

30000000ریال

پرلیت و کوکوپیت

5000000ریال

20000000ریال

سموم و دفع آفات بیماری و محلول غذائی

20000000ریال

30000000ریال

کودهای شیمیائی

5000000ریال

20000000ریال

حمل و نقل

5000000ریال

57000000ریال

بسته بندی

5000000ریال

10000000ریال

بازار یابی

45000000ریال

120000000ریال

انرژی  شامل آب برق  و سوخت

5000000ریال

20000000ریال

دانش فنی

5000000ریال

20000000ریال

تعمیرات و نگهداری

5000000ریال

15000000ریال

ایاب و ذهاب بنزین

10000000ریال

45000000ریال

استهلاک

8900000ریال

60000000ریال

پیش بینی نشده

             

                    میزان تولید سالانه / جمع هزینه تولید سالانه = قیمت تمام شده واحد محصول

البته این هزینه ها برای سال اول می باشد و در سال بعد با مدیریت صحیح می توان پرلیت و کوکوپیت ،هزینه تولید نشاء وحقوق دستمزد وسموم و دفع آفات کودهای شیمیائی و پیش بینی نشده را کاهش داد و این مقدار هزینه را 30% کمتر نمد این هزینه ها با نرخ حداکثر محاسبه شده است.

هزینه تولید درسیستم متداول

هزینه تولید هر هزار متر گلخانه

هرمترمربع گلخانه (هزینه تولید)

هزینه تولید یک کیلو گرم توت فرنگی

198900000 ريال

198900  ريال

39000

 

هزینه تولید درسیستم آویزان:

هزینه تولید هر هزار مترگلخانه

هرمترمربع گلخانه (هزینه تولید)

هزینه تولید یک کیلوگرم توت فرنگی

           620000000 ريال

620000ريال

51600 ريال

 

برآورد در آمد ناخالص برای هر هزار متر گلخانه آویزان:

تعداد بوته

تولید هر بوته توت فرنگی

قیمت متوسط هر کیلو توت فرنگی

مبلغ کل به ریال

40000

300گرم

650000

780000000

در آمد ناخالص در هر متر مربع گلخانه:7800000ريال می باشد.

در آمد ناخالص هر کیلوگرم توت فرنگی:650000   ريال می باشد

 

سود ویژه برای هرهزارمترگلخانه آویزان:

بر آورد در آمد ناخالص

برآورد هزینه تولید

مبلغ کل به ريال(سود ویژه)

780000000

620000000

160000000

سود ویژه در هر مترمربع :160000 ريال و سود ویژه برای هر کیلوگرم توت فرنگی :13350 ريال

میتوان نتیجه گرفت به ازای هر هزار متر گلخانه می توان سود ویژه معادل 160000000 ريال کسب نمود که در مقایسه با کشتهای متداول سود ویژه برای هر هزار متر گلـخانه معادل 30600000 ريال می باشد ،مناسب است و حدوداً 5 برابر نســبت به سیستمهای متداول می توان در آمد زائی داشت.

بر آورد در آمد ناخالص برای هر هزار متر گلخانه سیستم کشت متداول.

تعدادبوته

تولیدهربوته توت فرنگی

قیمت متوسط هرکیلوتوت فرنگی

مبلغ کل به ریال

170000

300 گرم

45000 ريال

229500000

در آمد ناخالص در هر متر مربع گلخانه:229500 ريال

در آمد ناخالص هر کیلو گرم توت فرنگی:45000 ريال

سود ویژه برای هرهزارمترگلخانه متداول:

بر آورد در آمد ناخالص

بر آورد هزینه تولید

مبلغ به ريال

سود ویژه در در هر متر مربع

         ريال       229500000

ريال 198900000

30600000

306000 ريال

سودویژه برای هرکیلوگرم توت فرنگی: 6000 ريال

 

توجیه اقتصادی ومالی سیستم کشت آویزان برای1000مترگلخانه:

بر آورد هزینه ثابت دو نوع سیستم کشت در بالا و پایین در واحد گلخانه ای:

              ریال 2160000

گلدان مخصوص کشت به تعداد2160  عدد

              ریال 39000000

ناودان به متراژ 1300 متر

              ریال 7500000

نگه دارنده ها و زنجیر و کابلهای نگه دارنده و مفتول به متراژحدود 4000 متر

              ریال 5000000

میله جدا کننده برگ از میوه 1500 عدد

              ریال 2000000

لوله ها و اتصالات تخلیه آب به مقدار مشخص

              ریال 20000000

شاسی کشت به متراژ 2640 عدد

              ریال 10000000

پیش بینی نشده10%

              ریال 5000000  

اجرا و کارگری و مشاوره

درهرمترمربع: 110100ریال

 هرهزارمترگلخانه:11010000ریال

عملیات اجرائی برنامه وجدول زمانبندی اجرا درطرح و نحوه کنترل آن:

گروبگ

2160 عدد

6.500.000

لوله 90 گرانله pvc

1300 متر

6.900.000

مفتول

100 کیلوگرم

1.300.000

شاسی کشت

2640 متر

20.000.000

پیش بینی نشده

 

5.000.000

اجرا ، کارگری و مشاوره

 

3.000.000

 

در هر متر مربع گلخانه:42700 ریال       هر هزار متر مربع گلخانه:4270000ریال

تیر ماه:بعد از اتمام میوه بوته ها به همراه گلدان به بیرون انتقال داده میشود و آن در یک محل جمع آوری شده و ضد عفونی گردیده و در گونی جمع آوری می گردد و بوته های آن دور ریخته می شود.

مرداد ماه:درمرحله بعد از تهیه مشخصات زیر برای تهیه شاسی روی زمین اقدام به ساخت شاسی ها با توجــه به مســائل فنی ارائــه شــده گردیــده تا نــاودانی ها را بـتوان روی آن قــرارداد.

بعد از بیرون بردن گلدانها باید نسبت به تقویت گلخانه و ایجاد تغیرات فنی روی سازه کــاری انجام دهیم تا بتوانیم تحمل بار 45 کیلوگرم در متر مربع را روی سازه داشته باشیم. قبل از اقدام جهت تغییرات توسط یک کارشناس فنی سـاخت سازه این تغیرات باید به صورت طرح نوشته و ابزار و لوازم و لوله ها و یااحتمالاً قوطی ها تهیه گردد.

شهریورماه:اقدام به نصب ناودانی ها و آویزان کردن آن روی سازه می نمائیم ، بعد از نصـب سیستم آبیاری راه توجه به سیستم کشت اصلاح می نمائیم.و کسری ها و تجـهیزات موردنیاز را پس از خرید نصب نموده و اقدام به اصلاح سیستم گرمایش و کانال کشی نموده و مسائل مربوط به تانکهای آبیاری و تجهیزات مورد نیاز مانند فنسی کوله، رطوبت ساز و ازن ساز یا دســتگاه ضــدعفونی.در صـورت برگشت سیستم آبیاری   سیســتم تولیــد گاز دی اکســید کربن-اتو ماســیون اقـدام نمــود.

مهرماه:بعد از آماده شدن ناودانی ها درداخل گلدانهای کشت اقدام به پر کردن پرلیت و کــوکوپیت نموده و شروع به کشت نشاء داخل این گلدانها نموده و آنها را داخل ناودانی قرار می دهیمودر اوایل آبان ماه تغذیه را شروع می نمائیم. اگر بوته ریشه لخت باشد و ریشه دار شدن حدود 50- 45  روز به طول می انجــامد و بعداز آن وارد فاز زایشی که حدود 85- 75 روز بعد از کاشت به طول می انجامد و میوه اقتصادی 3 ماه بعد به مرحله تولید می رسد. حدود یک سوم تولید قبل از اردیبهشت ماه می باشد و دو سوم بقیه در اردیبهشت ،خرداد و تیر ماه می باشد.

 

بازگشت

Copyright © 2012, FARO, All Rights Reserved