دوشنبه 4 تير 1403
Untitled Document

گلخانه تمام اتوماتیک شیشه‌ای (طرح هلندي)


 

مشخصات فنی زیر برای یک گلخانه شیشه ای به مساحت 10533.30 متر مربع تعریف شده است:

ابعاد:

پهنای گلخانه: 86.36 متر
تعداد دهنه ها : 11عدد. تعداد 10دهنه به پهنای 8 مترکه هر دهنه شامل دو سقف شیروانی به پهنای هرکدام 4 متراست ویک دهنه 6 متری راهرو شامل دو سقف شیروانی به پهنای 3 متر میباشد.

طول گلخانه: 121.97
تعداد بخشهای طولی: 25 بخش به طول 4.5 متر و 2 بخش به طول 4.735 متر

مساحت کل هر گلخانه: 10533.30 متر مربع

برنامه کامپیوتری مورد استفاده جهت انجام محاسبات سازه:
Program Casta Greenhouse building TNO R طبق استاندار اروپائی EN 13031-1ijswijk:
استبقامت بار محصول: 150 نیوتن در متر مربع
استقامت در مقابل بار برف: 242.5 نیوتن در متر مربع


فونداسیون:

تامین فونداسیون مورد نیاز به عهده خریدار میباشد.
با دردست داشتن آزمایش های خاک محل پروژه نقشه فونداسیون با جزئیات مربوطه ارائه خواهد شد.
فونداسیون باید طبق استاندارد اروپائی
EN 13031-1 استاندارد گلخانه های هلند اجرا شود.

پرفیل ها ی دیگر:

دو قوطی 3*60*120 جهت فریم پدهای سیستم خنک کننده گلخانه و 6 فریم 1*1
m ca مربوط به فن های مکنده سیستم.

سازه:

ارتفاع ستونها : 5 متر از سطح فونداسیون تا زیر کانال
ستون های داخلی: پروفیل قوطی 4*50*120
ستون های داخلی با بادبند های ضربدری: پروفیل قوطی 5*50*120
خرپا های عرضی بین ستون ها ی داخلی 8 مترو6 متر
راهرو:
محل قرارگیری : 180
mm پائین تر از تراز کانال
ارتفاع خرپا : 400
mm
اجزائ تشکیل دهنده خرپا:
پروفیل قوطی بالا و پائین: 2*25*50
mm
خرپا های هفت و هشت: لوله 14/10 mm
محل اتصال به ستون ها: 10*50 mm

باد بند های ضربدری ستون ها:
دو ردیف سیم بکسل 10
mm
بادبند پائینی بین ستونها ی فونداسیون: قوطی 2*50*100 mm
بادبند بالائی زیرکانال: قوطی 2*40*50 mm

مهاری افقی سقف: دو ردیف سیم بکسل 7 mm

مهاری افقی سطح فونداسیون: دو ردیف سیم بکسل 8

ستون های کناری گلخانه :

یک ستون قوطی درهرخرپای عرضی که بصورت یکی در میان میباشند :4*50*120
mm
یک ستون قوطی کناری بدون خرپا که به صورت یکی درمیان میباشد: 5/2*50*120 mm
دو پرفیل 5/2*40*80 نگه دارنده شیشه به شکل U

ستون های قسمت جلوئی گلخانه شامل دهنه های 8 متری و 6 متری راهرو به تعداد کل 11 دهنه:

یک ستون قوطی: 3*80*140
mm
دو پرفیل نگه دارنده شیشه به شکل U : 5/2*40*80 mm
سیم نگه دارنده لوله آب باران: سیم بکسل 14 mm

ستون های قسمت جلو گلخانه شامل بست های لوله های سیستم گرم کننده شوفاژ می باشند.
محاسبه ستونهای جلو گلخانه با در نظرگرفتن وزن سیستم گرمایشی، توری آلومینیم سایبان، و سیم های لوله مجرای باران انجام شده است .

گالوانیزه:
کلیه قطعات سازه طبق قوانین
NEN-EN-ISO 1451 گالوانیزه میباشند.

بست ها:
کلیه پیچ و مهره ها ی مربوط به سازه از فولاد با کشش بالا و پوشش
Alcozin میباشند ، به غیر ازبست ها و کلمپ های ستون ها به آلومینیم که از فولاد ضد زنگ ساخته شده اند.

سیستم پوشش سقف:

زاویه سقف: 22 درجه

لوله های تو خالی 2100
mm ضد طوفان که در نقطه کانال قفل میشوند.

شامل دو محافظ ضد طوفان در خارج قسمت جلوئی گلخانه.

بست های شیشه ها: پیچ و مهره ها از جنس فولاد ضد زنگ و
Nyloc

درسقف شیروانی ابعاد شیشه ها نصف میشود تا از مقاومت بیشتری برخوردار شود.

سیستم نگه دارنه شیشه های سقف بدون خمیربوده و قطعات شیشه درکنار ه ها با نوارهای
PVC به کانال وصل میشوند.

سیستم تهویه:
سقف باز شوی سقفی2/1و به ابعاد 1125*3* 1200 mm میباشد

فریم تهویه شامل کلیه لوازم جانبی و بست ها میباشد.

درهر تهویه دو بست اطمینان نصب خواهد شد.

سیستم ریل در سه نقطه:

سیستم بازکننده پنجره با سه موتور طولی کار میکندکه شامل لوله های گالوانیزه با بست های آلومینیمی بوده که به خرپا های سقفی متصل هستند.
ریل و چرخ دنده
Ridder به تعداد 52 عدد ، 26 چرخ و دنده دوبله ، 4 موتور RW605 و دو سیستم حرکتی Ridder RW405 با کلیه لوازم جانبی .

محورحرکتی 4/1 اینچ از فولاد گالوانیزه

موتور3/1 فاز

تهویه راهرو بصورت دوبله بال کبوتری میباشد.


سیستم نگه دارنده شیشه کناره ها و جلوها:

پروفیل های آلومینیمی

لوله های توخالی 40
mm با ریل بالای کانال

نگه دارنده ها

قطعات
PVC

پیچ و مهره ها از جنس فولاد ضد زنگ و Nyloc

شیشه های کناره ها و جلوهای گلخانه یک قطعه کامل در هر فریم و درکناره ها بفاصله 5/4 متر و در جلوها بفاصله 40/2 متر از گوشه قطعات 2/1شیشه نصب میشوند.

شیشه:

ابعاد قطعات شیشه ها به ترتیب ذیل میباشند اما قطعات شیشه ها شامل این پیشنهاد نمیباشند.(درکشور ایران خریداری خواهند شد)

شیشه های سقف: 1122*2100 ضخامت2/4-8/3
mm
شیشه های کناره ها و جلوها: 783/733.*2385 ضخامت: 2/4-8/3 mm

سیستم ناودانی آب باران:

پرفیل آلومینیمی شامل سیستم مورد نیاز جهت جمع آوری قطره ها داخل گلخانه میباشد.

درب ها:

هرگلخانه داری سه عدد درب آلومینیمی کشوئی ، 2/1شیشه و 2/1 آلومینیمی، به پهنای 3 متر و به ارتفاع 3 متربه همراه قاب کامل ، قفل، برس قسمت زیرین، و قسمت های گالوانیزه میباشد.

 

ردیف

شرح کالا

مساحت متر مربع

فی متر مربع/یورو

قیمت کل/یورو

1

اسکلت  گالوانیزه

10080

18.5

186480

2

پنجره سقفی

10080

2.5

25200

 

جمع کل

10080

21

211680

 

 

 

ردیف

شرح کالا

مساحت متر مربع

فی متر مربع یورو

قیمت کل یورو

1

سیستم شید آلومنیومی

10080

3.5

35280

2

سیستم آبیاری هیدروپنیک

10080

3.8

38304

3

سیستم خنک کننده پد و فن

10080

3.7

37296

 

جمع کل

10080

11

110880

 

 

 

ردیف

شرح کالا

مساحت متر مربع

فی متر مربع

قیمت کل یورو

1

جمع کل سازه و تجهیزات

10080

32

322560

 

 

 

شرکت رنگین کمان مزرعه قزلحصار

 

بازگشت

Copyright © 2012, FARO, All Rights Reserved