چهارشنبه 3 مرداد 1403
Untitled Document

عوامل موثر بر تولید در گلخانه کشت توت فرنگی به روش هایدروپونیک

شرح وضعيت قبل از بهره برداري شرح وضعيت بعد از بهره برداري درصد آماده سازي قبل از بهره برداري درصد آماده سازي بعد از بهره برداري امتياز بعد از بهره برداري نشاء مرغوب دماي گلخانه در رو زحداكثر 24 و شب 12 درجه شدت بين 8000-20000 لوكس و مدت 9-18 ساعت در روز و كيفيت بين فركانس 400-700 نانو هرتزنور در طول دوره كشت رطوبت ميكرو كليما 65-75% و ماكرو كليماي گياه75-85% تغذيه با دي اكسيد كربن بين 300-900 پي پي ام بهداشت گلخانه ضد عفوني يو وي و ازن سرمادهي بوته 256 ساعت يا حداقل 15 روز گرده افشاني و زنبور عسل به ازاي هر 400 متر گلخانه 50 عدد خزانه كشت به متراز 300 متر براي 20000 عدد نشاء تاريخ كشت حداقل 15/7-حداكثر 15/8 سيستم كشت و نوع گاتر و بستر كشت آويزان و گلدان سيستم گرمايش كوره هواي گرم وشوفا‍ز سيستم مه پاش و فوگ سيستم شيد وذخيره انرزي يستم آبياري هيدروپنيك و نوع آن سيستم تزريق گاز دي اكسيد كربن فن سيركوله سيستم اقليم و ثبت اطلاعات نوع سازه گلخانه دستگاه اكسي‍زن ساز توري ضد حشره سيستم برق رساني و ‍زنراتور نور مصنوعي اتوماسيون نوسانات دما در ماكرو وميكرو كليماي گياه سيستم سرمايش فن و پد جريان هوا در گلخانه و سطح برگ تهويه در طول دوره كشت دماي آب در زمستان 20 درجه در تابستان 15 درجه چكه سقف در گلخانه كف پوش در گلخانه تعداد روزهاي ابري كيفيت آب آبياري دقت در تغذيه و آبياري آناليز برگ و آب طي توليد هرس و گل گيري و چيدن به موقع ورود خروج در گلخانه چك ليست رو زانه طبق يست ارائه شده ميزان اكسيزن محلول در آب 4-5 پي پي ام كنترل رطوبت بستر و محيط كنترل دماي بستر و محيط كنترل اكسيزن و دي اكسيد كربن در گلخانه نوع بستر كشت تغذيه و مديريت بالانس محلول غذايي بيماري و آفات در ميكرو و ماكرو كليماي گياه گارگر دانش فني بازار فروش مديريت هزينه ها مديريت مالي و اقتصادي تقويم ساليانه گزارش كار روزانه نظم در كارها بودجه بندي تراكم بوته وضعيت فيزيولوزي بوته نهوه بسته بندي كنترل نقاط حادثه خيز يكنواختي آبياري شرح وضعيت قبل از بهره برداري شرح وضعيت بعد از بهره برداري درصد آماده سازي قبل از بهره برداري درصد آماده سازي بعد از بهره برداري امتياز بعد از بهره برداري

بازگشت

Copyright © 2012, FARO, All Rights Reserved